conceptor-bolig

___

SELSKAPET

___

ET KOMPETENT SELSKAP

Conceptor Bolig AS er et heleid datterselskap i Conceptor-konsernet. Selskapets prosjekter skal bidra til by- og tettstedsutvikling i områder sentralt på Østlandet.

Åpenhetsloven


1. juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft. Loven skal – sammen med andre tiltak – bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

___

FINN EN SOM JOBBER HER

Bli kjent med administrasjon, ledelsen og styret.

___

HAR DU SPØRSMÅL OM
ØKONOMI ELLER FAKTURERING?

___

SELSKAPSNYHETER

1

HOLD DEG OPPDATERT