conceptor-bolig

___

OM CONCEPTOR BOLIG AS

VISJON

Conceptor Bolig AS skal være den foretrukne boligutvikleren for kunder, investorer, reguleringsmyndigheter, grunneiere, banker og øvrige samarbeidspartnere, utenfor Oslo, men innenfor InterCity triangelet.


VIRKSOMHETSOMRÅDE

• Conceptor Bolig AS skal bli en ledende boligutvikler på det sentrale østlandsområdet, innenfor InterCity-satsingen 
• Conceptor Boligs AS prosjekter skal bidra til god by- og tettstedsutvikling på steder der folk vil bo
• Conceptor Bolig AS skal bli blant topp tre prefererte boligutviklere i Norge for investorer og partnere
• Conceptor Bolig AS skal på sikt overlevere 500 boliger per år


CONCEPTOR BOLIG AS

Conceptor bolig er en del av Conceptor konsernet, og ble etablert i 2016. Konsernet har tomter og rettigheter til å oppføre ca. 2.300 enheter alene eller i samarbeid med partnere. Det langsiktige målet er en tomtebank med potensial for 5.000- 6.000 enheter totalt, for å understøtte et leveransemål på 500 boliger per år.

Konsernet ønsker å være en aktiv bidragsyter til at byggebransjen i Norge styrker sin miljøprofil. Nøkkelelementer i prosjektutviklingen er bærekraftig utnyttelse av tomte - arealer, materialer og energi, samt at vi tilstreber langsiktige miljøvennlige løsninger. Nærhet til offentlig kommunikasjon, sentrumsfunksjoner etc. legger til rette for reduserte miljøutslipp fra transport. Conceptor Bolig AS er stolt medlem av Grønn Byggallianse.

Conceptor Bolig AS har en organisasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere som er tilpasset konsernets utviklings- og vekstambisjoner. Fokusområder er effektiv og strømlinjeformet organisering med korte beslutnings - linjer og skalerbarhet for vekst. Selskapets ledelse og styre har i snitt mer enn 20 års erfaring fra bransjen eller tilknyttet sine kompetanseområder


CONCEPTOR AS

Conceptor AS er et privat eid holdingselskap. Selskapet er engasjert innenfor virksomhetsområdene eiendom og finansiell forvaltning. Selskapets hovedkontor er på Billingstad i Asker.

Eiendomsvirksomheten utøves gjennom det 100 % eide datterselskapet Conceptor Eiendom AS, og består av en egen portefølje av eiendomsselskaper og prosjekter. Conceptor Bolig AS eies med 100 %. Konsernet eier også 47 % i Concilia Retail Property AS som utvikler handelsparker i Norge og Sverige. Videre eies 33 % av Exsentra Eiendom AS investerer i eiendom i Drammen og Lier. 

Selskapets viktigste målsettinger i de nærmeste årene er ytterligere konsolidering av nåværende konsernstruktur med fokus på videreutvikling av datterselskapene, oppbygging av likviditetsreserve som sikkerhet for konsernets finansiering, og gjennom aktivt eierskap å påse at alle selskapene i gruppen har tilfredsstillende lederskap, styrings- og rapporteringssystemer, og riktig finansiell plattform for å sikre oppnåelse av selskapenes målsettinger.

Den finansielle forvaltningen utøves gjennom selskapet Conceptor Invest AS.

For ytterligere informasjon om selskapets virksomhet henvises det til selskapets nettsider, www.conceptor.no.