Conceptor Bolig AS skal bygge leiligheter og boliger i det

indre InterCity-området. Selskapet har fokus på leiligheter og småhus

i tett/lav bebyggelse i sine satsingsområder.