conceptor-bolig
Bjørn Richard Johansen (fra venstre) kommunikasjons- og markedsdirektør, Lasse Skjelbred adm. direktør, Henryk Hüls prosjektleder for Langenga i Conceptor Bolig AS. Johan Sundheim er prosjektsjef i ØMF Asker Ringerike AS.Bjørn Richard Johansen (fra venstre) kommunikasjons- og markedsdirektør, Lasse Skjelbred adm. direktør, Henryk Hüls prosjektleder for Langenga i Conceptor Bolig AS. Johan Sundheim er prosjektsjef i ØMF Asker Ringerike AS.

Pressemelding

2023-04-11
Conceptor Bolig AS i gang med nytt byggetrinn i Asker:
Nå kan du snart velge mellom 57 nye leiligheter rett ved den nye velodromen

Mens de fleste boligutviklere har stanset å bygge i et utfordrende marked gjør dette selskapet det motsatte. Conceptor Bolig AS, som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker, er offensive og går i gang med å bygge 57 nye leiligheter på Langenga i Asker. Det er klart når 2. byggetrinn nå blir igangsatt. Det skal samlet bygges 240 boliger

– Vi gleder oss til å komme i gang med neste byggetrinn, sier Lasse Skjelbred. Han er adm. direktør i Conceptor Bolig AS. Selskapet har tomter og rettigheter til å oppføre over 2.200 enheter alene eller i samarbeid i det indre Intercity området. Eiendommen på Langenga ligger sentralt i Asker kommune med nærhet til idrettsanlegg og skoler på Risenga. Hele tomteområdet er 57 dekar. Området er regulert for bolig, idrett, forretning og kontor.

– Prosjektet ligger flott til med nærhet til idrettsanlegg, skole, barnehage og velodrom, sier Henryk Hüls som er prosjektleder for Langenga i Conceptor Bolig AS. Selskapet har også satset på et nært samarbeid med Asker Cykleklubb i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Utviklingen av Langenga tar nå skikkelig form og hele tomten har blitt løftet opp flere meter slik at området blir enda mer attraktivt, sier Henryk Hüls

– Dette medfører at det blir enda bedre lysforhold og fantastisk utsikt mot fjorden for en rekke av leilighetene, forteller Henryk Hüls. Viktig infrastruktur har kommet på plass med ny gang- og sykkelvei som forbinder Asker Sentrum med Leangbukta. En ny rundkjøring blir adkomsten til området og to nye bussholdeplasser ligger på veien ved Langenga-prosjektet.
Prosjektet som realiseres, har mange gode kvaliteter.

– Mange av leilighetene er utformet gjennomgående noe som gir gode lysforhold og flere har eget vaskerom. Beboerne vil få fantastiske takterrasser, sier Henryk Hüls. Første byggetrinnet som er under oppføring, er organisert som et borettslag. Neste byggetrinn blir organisert som selveier, noe som markedet har etterspurt.  

Bjørn Richard Johansen (fra venstre) kommunikasjons- og markedsdirektør, Henryk Hüls prosjektleder og Lasse Skjelbred som er adm. direktør i Conceptor Bolig AS.Bjørn Richard Johansen (fra venstre) kommunikasjons- og markedsdirektør, Henryk Hüls prosjektleder og Lasse Skjelbred som er adm. direktør i Conceptor Bolig AS.

– Langenga har blitt et veldig populært prosjekt. Vi ser god interesse fra kundene og det er nå mange som gleder seg til å flytte inn i 1. byggetrinn i 4. kvartal i år. Derfor er det veldig bra at vi nå kan tilby leiligheter i 2. byggetrinnet, sier Tom Z. Biksmark, eiendomsmegler og partner i Sem & Johnsen. De har fokus på eiendomsmegling i Oslo, Asker og Bærum. Over tid vil ni bygg med tilhørende utenomhusanlegg ligge i umiddelbar nærhet til Asker Cyckleklubb og Norges Cyckleforbund sin nye velodrom. 

– Vi har godt kjennskap til Asker-markedet. Dermed visste vi at dette prosjektet ville bli ettertraktet i markedet. Med en beliggenhet med servicetilbud, idrettsanlegg og nærhet til Asker sentrum, den populære Leangbukten, samt buss er det perfekt å bo i Langenga, sier Tom Z. Biksmark. Ishall, kunstisbane, ballbane, tennis og svømmehall finnes også i kort gåavstand fra prosjektet. Det samme er tilfelle med barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole. Vi vet at dette har vært viktig for mange av kjøperne. I tillegg til velodromen bygges et kombinasjonsbygg med skoler, barnehage og kontor. Det er Norges Cykleforbund og Nordr Eiendom som står for denne utviklingen.

Det er inngått totalentreprise med ØMF Asker Ringerike AS (tidligere Asker Entreprenør AS) for hele prosjektet.

– Conceptor Bolig AS er en god byggherre. De våger å være offensive i en utfordrende tid hvor en del byggherrer heller velger å sette seg på gjerdet, Ole Einar Rongved, daglig leder i ØMF Asker Ringerike AS. Vi opplever det meningsfylt å bidra til ytterligere vekst og utvikling i Asker gjennom dette flotte boligprosjektet.

– Konsernet vårt har 75 års erfaring med bygging av kvalitetsboliger over hele Østlandet. Vi kan love at vi vil gjøre vårt aller ytterste for å sikre at beboerne i Langenga vil bli svært fornøyde med sine nye hjem, sier Ole Einar Rongved. Selskapet er en del av Ø.M. Fjeld-konsernet, som består av til sammen sju regionselskaper, har rundt 600 ansatte og omsetter årlig for fire milliarder kroner.

Henryk Hüls som er prosjektleder i Conceptor Bolig AS viser utsikten fra Langenga.Henryk Hüls som er prosjektleder i Conceptor Bolig AS viser utsikten fra Langenga.

For ytterligere informasjon
Lasse Skjelbred, adm. direktør, Conceptor Bolig AS, mobil 952 30 106 og e-post: ls@conceptor.no

Henryk Hüls, prosjektleder, Conceptor Bolig AS, mobil 415 33 791 og e-post: heh@conceptor.no

Bjørn Richard Johansen, Kommunikasjon- og markedsdirektør, Conceptor Bolig, mobil 47 800 100 og e-post: brj@conceptor.no

Tom Z. Biksmark, eiendomsmegler og partner, Sem & Johnsen, mobil 909 25 904 og e-post: tzb@sem-johnsen.no

Ole Einar Rongved, daglig leder, ØMF Asker Ringerike AS, mobil 915 64 770 og e-post: or@asent.no


Fakta om Conceptor Bolig AS
Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.200 leiligheter under utvikling. Prosjektene våre er lokalisert på Indre Havneby i Horten, Edvardsløkka i Kongsberg, Klosterøya i Skien, Jessheim Sør i Ullensaker, Kastanjen i Hamar, Skoggata i Moss og Langenga, Sætre Havn og i Spikkestad i Asker. Lasse Skjelbred er adm. direktør for selskapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker. Conceptor AS er et holdingselskap etablert i 1995 som omfatter både eiendomsinvesteringer og finansielle investeringer. I løpet av 27 år har konsernet bygget og solgt over 1.200 leiligheter. For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no

Johan Sundheim, prosjektsjef hos ØMF Asker Ringerike AS, venstre, Lasse Skjelbred er adm. direktør i Conceptor Bolig AS, Katrine Sinkaberg er prosjektingeniør i ØMF Asker Ringerike AS og Henryk Hüls er prosjektleder for Langenga i Conceptor Bolig AS.Johan Sundheim, prosjektsjef hos ØMF Asker Ringerike AS, venstre, Lasse Skjelbred er adm. direktør i Conceptor Bolig AS, Katrine Sinkaberg er prosjektingeniør i ØMF Asker Ringerike AS og Henryk Hüls er prosjektleder for Langenga i Conceptor Bolig AS.