conceptor-bolig
Conceptor bolig

Vidar Lyhus

Styremedlem

Vidar Lyhus er arbeidende styreleder og majoritetseier i Conceptor AS, et selskap han var med å stifte tilbake i 1995.