conceptor-bolig

Sverre Hov Skjelle blir ny senior controller i Conceptor Bolig

2020-03-09
Sverre Hov Skjelle blir ny senior controller i Conceptor Bolig AS. Selskapet har ca. 2.200 leiligheter under utvikling i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Conceptor Bolig solgte hele 166 boliger til en verdi på 667 millioner kroner i 2019. Hov Skjelle har solid erfaring fra PwC som finansiell revisor for selskaper på og utenfor børs og kommer fra samme stilling i Citycon Norge AS.

– Vi lyste ut stillingen rett over nyttår og fikk hele 37 søkere. Vi er utrolig glad over at Sverre Hov Skjelle, som er statsau- torisert revisor, har takket ja til tilbudet om å bli en del av Conceptor Bolig teamet, sier Sigvart T. Rasmussen som er CFO i Conceptor Bolig AS. Med solid erfaring fra håndball på høyt nivå er han også en solid lagspiller, som er viktig for oss i Conceptor Bolig AS. Hov Skjelle starter i Conceptor Bolig 1.april.

Sverre Hov Skjelle har bakgrunn som senior controller i Citycon Norge som utvikler og forvalter multifunksjonelle sentre der mennesker bor og arbeider. Foruten virksomheten i Norge driver selskapet virksomhet i Sverige, Finland, Estland og Danmark. Selskapet er notert på Nasdaq Helsinki.
Sverre har 10 års erfaring fra PwC, hvor han primært jobbet som finansiell revisor for selskaper på og utenfor børs, med hovedfokus på bank- og forsikringsselskaper. Han har også erfaring som internrevisor i finansbransjen og utleid controller og konsulent på lengre oppdrag. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI og Newcastle University i England.

– Vi styrker med dette vårt fokus på finans- og økonomistyring som er helt sentralt i vår satsning, sier Lasse Skjelbred er adm. direktør i Conceptor Bolig. Selskapet har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker. Conceptor Bolig AS prosjekter kjennetegnes med at de ligger sentrumsnært og har nærhet til kollektivknutepunkt.

Conceptor Bolig AS har prosjekter på Hamar, Jessheim, Sætre, Asker, Horten, Sandefjord og i Skien.
Blant annet lanserte Conceptor Bolig nylig planen om å bygge et spektakulært prosjekt ute i elva på Klosterøya. Boligprosjektet med 70 leiligheter har fått navnet Klosterøya Øst og bli det første du ser ved innfarten til Skien når man kommer kjørende eller til vanns. Tegnet av Point AS arkitektur + konseptdesign team i Porsgrunn og Sandefjord.

Ytterligere informasjon:
Lasse Skjelbred, adm. direktør, Conceptor Bolig AS, mobil 952 30 106 og e-post: ls@conceptor.no
Sigvart T. Rasmussen, CFO, Conceptor Bolig AS, mobil 932 17 806 og e-post: sr@conceptor.no
Sverre Hov Skjelle, påtroppende senior controller, Conceptor Bolig AS, mobil 952 60 479 og  e-post: sverreskjelle@hotmail.com
Bjørn Richard Johansen, kommunikasjons- og markedsdirektør, Conceptor Bolig AS, mobil 47 800 100 og e-post: brj@conceptor.no

Fakta om Conceptor Bolig AS:
Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.200 leiligheter under utvikling. Conceptor Bolig AS ble stiftet i juni 2016 og målet er at man så raskt som mulig skal overlevere et betydelig antall ferdigstilte boliger til selskapets kunder av boligkjøpere. Lasse Skjelbred er adm. direktør for selskapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker. Conceptor Bolig AS hadde en verdijustert egenkapital på ca. 500 millioner kroner pr. 31.12.2018. Selskapet er et heleid datterselskap i Conceptor-konsernet. Conceptor AS har en verdijustert totalbalanse på ca. MNOK 1.700. Conceptor AS er et  holdingselskap som omfatter både eiendomsinvesteringer og finansielle investeringer.

For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no