conceptor-bolig

Oskar og Tormod Wike AS skal bygge infrastrukturen for Conceptor Bolig AS i Langenga

2021-04-26
Første skritt for å klargjøre for 244 leiligheter og den nye sykkelvelodromen i Asker.

OTW AS har vunnet en kontrakt på 53 millioner kroner og skal stå for infrastruktur som må etableres i forbindelse med utviklingen av Langenga. Infrastrukturen legger til rette for Conceptor Bolig AS sitt prosjekt i Langenga i Asker med totalt 244 leiligheter, og sykkelvelodrom med tilhørende næringsbygg. Videre inngår skole og barnehage i prosjektet.

Langenga prosjektets første byggetrinn består av 122 leiligheter som ligger rett ved den nye sykkelvelodromen i Asker.

– Vi ser frem til samarbeidet med Wike i forbindelse med Langenga, sier Lasse Skjelbred, adm. direktør i Conceptor Bolig AS.

– Etter en vellykket samspillsfase har Langenga Bolig AS, som er et heleid Conceptor Bolig AS selskap, og Wike inngått en totalentreprisekontrakt for infrastruktur ifm. Langenga utbyggingen, sier Henryk Hüls, prosjektleder for Langengaprosjektet hos Conceptor Bolig AS. Infrastruktur omfatter 600 meter ny gang- og sykkelvei, hovedadkomst gjennom ny rundkjøring til Langenga med boliger, idrettsanlegg og velodrom. Herunder også komplett VA anlegg.

– Vi er svært glade for å ha blitt valgt som entreprenør til å gjøre klar infrastrukturen i prosjektet, sier Christoffer Bruserud, daglig leder hos Wike. Wike AS har i flere 10 år utført grunn- og betongarbeider for Conceptor på mange type prosjekter. Wike AS, som jobber med Oslo-Skien som kjerneområde, har fokus på grunnarbeider og betongarbeider. Infrastrukturen på dette prosjektet, er tradisjonelle grunnarbeider med vann, avløp, gang- og sykkelvei og rundkjøring.

– Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har med Conceptor Bolig AS, sier Christoffer Bruserud i Wike. Arbeidene har startet og skal avsluttes i løpet av mai 2022.

Salgsstart for boligene er planlagt sommeren 2021, med byggestart i løpet av høsten 2021, forventet byggetid på 24 måneder. Eiendommen ligger sentralt i Asker kommune med nærhet til idrettsanlegg og skoler på Risenga. Hele tomteområdet er 57 dekar. Området er regulert for bolig, idrett, forretning og kontor. Norges Cykleforbund bygger landets andre sykkelvelodrom som en del av utviklingen i Langenga. Det blir også et kombinasjonsbygg med skoler, barnehage og kontor. Det skal etableres ca. 244 leiligheter gjennom flere byggetrinn i prosjektet.

Conceptor Bolig AS, med hovedkontor på Billingstadsletta i Asker, har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.400 leiligheter under utvikling.

Megler for prosjektet er Sem & Johnsen som har registrert stor interesse for prosjektet.
– Vi har snart 1.000 navn på vår liste over interessenter, så jeg tror det kommer til å bli rift om å kjøpe bolig i Langenga i Asker, sier Tom Z. Bliksmark hos Sem & Johnsen. De har fokus på eiendomsmegling i Oslo, Asker og Bærum.

Det er NSW som er arkitekter og de har utviklet prosjektet i tett samarbeid med Conceptor Bolig AS. Rammesøknad er under behandling og tillatelsen forventes i løpet av mai 2021.


 

For ytterligere informasjon
Lasse Skjelbred, adm. direktør, Conceptor Bolig AS, mobil 952 30 106 og e-post: ls@conceptor.no

Henryk Hüls, prosjektleder, Conceptor Bolig AS, mobil 415 33 791 og e-post: heh@conceptor.no

Bjørn Richard Johansen, Kommunikasjon- og markedsdirektør, Conceptor Bolig, mobil 47 800 100 og e-post: brj@conceptor.no

Christoffer Bruserud, daglig leder, Oskar og Tormod Wike AS, mobil 97752112, e post.christoffer@bruserud.com

Tom Z. Biksmark, Sem & Johnsen, mobil 909 25 904 og e-post: tzb@sem-johnsen.no

Fakta om Conceptor Bolig AS
Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.400 leiligheter under utvikling. Lasse Skjelbred er adm. direktør for selskapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker. Conceptor AS er et holdingselskap som omfatter både eiendomsinvesteringer og finansielle investeringer. For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no