conceptor-bolig

Det nye selskapet Conceptor Bolig AS satser på leiligheter og boliger i det indre InterCity-området: Lasse Skjelbred blir adm. direktør i Conceptor Bolig AS

2016-06-09
Lasse Skjelbred (49) blir adm. direktør i det nye selskapet Conceptor Bolig AS. Selskapet skal bli en preferert utvikler av boligprosjekter i den indre del av InterCity-området fra Grenland, via Vestfold, Buskerud, Oslo- Akershusområdet og nordre del av Østfold.

Selskapet skal ha fokus på leiligheter og småhus i tett/lav bebyggelse i sine satsingsområder. Det nye selskapet sitter ved etableringen på tomter og rettigheter til å oppføre ca. 1.500 enheter alene eller i samarbeid.

- Målet er at selskapet raskt skal komme opp i en takt på å realisere 200 boliger per år i selskapets nedslagsfelt som er det indre InterCity-området, sier Lasse Skjelbred som er påtroppende adm. direktør i det nye selskapet. Lasse Skjelbred kommer fra stillingen som regiondirektør Vest i boligbyggelaget USBL. Han har videre vært konstituert adm. direktør for USBL i perioden september 2014 til juni 2015. Før det har han en lang bakgrunn og solid erfaring innen boligutvikling fra en rekke roller. Blant annet adm. direktør for Sandefjord Boligbyggelag AL i årene 2002 til 2011, prosjektleder for Treschow-Fritzøe AS i Larvik i årene 2000-2002 og prosjekt- og byggeleder i Trondheim og Omegn Boligbyggelag AL i årene 1996-2000. Han er utdannet sivilingeniør fra Narvik i 1992 og fra Telemark Ingeniørhøgskole i 1990. Skjelbred har hatt en rekke styreverv tilknyttet sine lederroller innen bolig og eiendomsutvikling.

Bak satsingen på Conceptor Bolig AS står Conceptor AS og Øygarden Eiendom AS, de samme som er eiere av Bratsberg Gruppen AS. Conceptor AS hadde en omsetning på 1,3 milliarder i 2015 og har en verdijustert totalbalanse på ca. 1,5 milliarder kroner, hvorav verdijustert egenkapital utgjør ca. 1 milliard. Conceptor har fokus på to forretningsområder, eiendom og handel. Petter Øygarden er den sentrale eier i Øygarden Eiendom og er kjent for å ha utviklet Bratsberg Gruppen AS. Dette selskapet hadde en omsetning på 98,3 millioner i 2015 og har en verdijustert totalbalanse på ca. 1,3 milliarder kroner, hvorav verdijustert egenkapital utgjør ca. 458 millioner kroner. Bratsberg Gruppen har fokus på eiendomsutvikling i Grenland og Vestfold.

Vår plan er nå å gå i markedet og hente inn 50 millioner kroner i ny kapital og det vil i den forbindelse bli endringer på eiersiden. Vi tror vi med vår historikk og profil vil bidra til en god risikojustert avkastning for de som blir med som investorer. Vårt mål er å sikre solid lønnsomhet for våre eiere og ha en god utbyttepolitikk. Det skal skje gjennom at vi bygger systemverdier og å være gode på prosjektgjennomføring og derigjennom god avkastning for våre eiere, sier Lasse Skjelbred i en kommentar.

– Jeg er svært glad for at Lasse Skjelbred har takket ja til å lede Conceptor Bolig. Han har riktig kompetanse, en solid historikk, kan dette markedet og har god lokalkunnskap som blir viktig når vi nå satser med fokus på den indre del av InterCity-området. Vi har lang erfaring som utviklere av eiendom med fokus på leiligheter og vil nå ytterligere styrke vår satsing, sier Petter Øygarden (60) som går inn i rollen som styreleder i Conceptor Bolig AS. Vi samler nå ca. 1.500 enheter under utvikling i det nye selskapet.

– Det at vi nå samler våre boligutviklingsprosjekter i Bratsberg Gruppen og Conceptor AS gir oss mulighet til å skape et solid nytt boligselskap med sterkt fokus på vekst, sier Vidar Lyhus som går inn som styremedlem og aktiv eier i selskapet. Vi har i mange år jobbet med enkeltprosjekter hver for oss. Nå satser vi sammen i et selskap som skal bli en viktig aktør innen boligmarkedet i årene fremover, sier Lyhus.

– Vår visjon er å være en kreativ og nyskapende eiendomsutvikler på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i. Vi ser at våre boligprosjekter er svært populære. De siste prosjektene på Klosterøya i Skien og Bratberg Brygge i Porsgrunn selger svært godt. Over et år før ferdigstillelse er ca. 80 % av leilighetene allerede solgt til gode prise. Med Conceptor Bolig AS og Lasse Skjelbred i spissen kan vi nå ytterligere styrke vår satsing på gode boligprosjekter, sier Petter Øygarden. Således rigger vi oss for ny vekst i de kommende årene, sier Øygarden.

Ytterligere informasjon:
Petter Øygarden, styreleder, Conceptor Bolig AS,
Mobil 911 56 687 og e-post: petter.oygarden@bratsberggruppen.no 

Vidar Lyhus, styremedlem, Conceptor Bolig AS,
Mobil 909 29 049 og e-post: vl@conceptor.no  

Lasse Skjelbred, adm. direktør, Conceptor Bolig AS,
Mobil 952 30 106 og e-post: ls@conceptor.no 

Fakta om Conceptor Bolig AS:
Conceptor Bolig AS starter opp med Conceptor AS som 60% eier og Øygarden Eiendom som 40% eier. Conceptor Bolig AS vil sitte på tomter og rettigheter til over tid å oppføre ca. 1.500 enheter alene eller i samarbeid. Målet er at man snarest mulig skal komme opp i en takt på 200 boliger pr. år i selskapets nedslagsfelt som er «det indre InterCity-området. De sentrale aktørene bak Conceptor Bolig AS er Conceptor AS med styreleder Vidar Lyhus (59) og adm. direktør Ronnie Egeland (44). Petter Øygarden har bl.a. gjennom Øygarden Eiendom, vært den drivende kraft i å utvikle Bratsberg Gruppen sammen med Conceptor AS. Det er mål å hente 50 millioner i ny kapital til Conceptor Bolig AS og derigjennom åpne opp for noe bredere eierskap. Lasse Skjelbred (49) er adm. direktør for Conceptor Bolig AS. Selskapet får hovedkontor på Billingstadsletta i Asker. 

Fakta om Conceptor:
Conceptor AS ble etablert i 1995 og hadde en totalomsetning på ca. 1,3 milliarder kroner i 2015. Selskapet er et privat eid holdingselskap som er engasjert innenfor virksomhetsområdene eiendom og handel. Selskapet er eiet med 89,5% av Convarig AS som er investeringsselskapet til familien Vidar Lyhus (59), og med 10,5% av Konghelle AS (Ronnie Egeland (45). Conceptor AS har en verdijustert egenkapital på ca. 1 milliard og en verdijustert totalbalanse på ca. 1,5 milliarder. Selskapet har ca. 300 ansatte hvorav majoriteten i handelsvirksomheten. Conceptor AS har ervervet og utviklet en rekke eiendommer i Østlandsområdet og Vest-Sverige, og har eierskap i en rekke eiendomsselskaper samt i detaljhandelsvirksomheten Eurocash i Sverige. Hovedkontoret ligger på Billingstad i Asker.  Selskaper: Conceptor Eiendom AS med fokus på egne eiendommer og prosjekter (100 %), Concilia Retail Property AS (47,3 %), Bratsberg Gruppen AS (50%), Exsentra Eiendom AS (50 %). Eksempel på eiendom: Selskapet eier og forvalter (gjennom Exsentra Eiendom) fire eiendommer rundt Bragernes Torv i Drammen, og 50 % av i Bratsberg Gruppen AS som eier, utvikler og forvalter en rekke sentrale eiendommer i Porsgrunn og Skien, bl.a. de tidligere anleggene etter Porsgrunds Porselænsfabrik og Norske Skog på Klosterøya. Gjennom eierskapet i Concilia Retail Property AS eier og utvikler selskapet handelsparker i Norge og Sverige. Handel: EuroCash Food AB (94 %). EuroCash Food AB er særlig konsentrert om å eie og drive dagligvarekjeden «EuroCash» som er en uavhengig matvarekjede innen lavprissegmentet. Virksomheten ble etablert i 1997 og styres fra hovedkontoret i Strømstad. Virksomheten har totalt tolv store butikker i Svinesund, Strømstad, Tøcksfors, Eda, Storlien og Åmål og regnes som en ledende aktør innen sitt segment.

Fakta om Øygarden Eiendom AS og Bratsberg Gruppen:
Øygarden Eiendom AS er et investeringsselskap selskap eid av Petter Øygarden med formål å investere bl.a. i eiendom. Øygarden Eiendom AS og Conceptor AS er eiere av Bratsberg Gruppen som ble etablert i 2004. Siden starten har Bratsberg Gruppens fokus vært utvikling av nærings- og boligprosjekter. I de siste par årene har selskapet også orientert seg mot Stor-Osloregionen og er nå engasjert i større utviklingsprosjekter bl.a. i Vestfold. Selskapet er et eiendomsselskap i god vekst og har en bokført totalbalanse på 1,073 milliarder kroner i 2015. Selskapet driver utvikling av nærings- og boligprosjekter samt utleie og drift av egne næringseiendommer. Bratsberg Gruppen hadde en totalomsetning på ca. 98.3 millioner i 2015 (64,7 millioner i 2014), et driftsresultat på 60 millioner kroner (35,4 millioner i 2015) og et årsresultat på 34,3 millioner (7,5 millioner i 2014). Ved utgangen av 2015 eier og forvalter konsernet Bratsberg Gruppen 77.000 kvm kontor-, handels- og logistikkeiendommer i Grelandsregionen. Det er også inngått kjøpsavtale på en næringseiendom på 6.000 kvm med overtakelse den 1. juli 2016, slik at samlet utleiebart areal da utgjør 83.000 kvm. I tillegg har konsernet i sin portefølje ca. 800 boliger under utvikling i hel- eller deleide selskaper. Konsernet Bratsberg Gruppen kan bygge ut ca. 160.000 kvm bruksareal (BRA) på eiendommer i eget eie eller på eiendommer med lange opsjonsavtaler. Eiendommene er i all hovedsak ferdig regulert. Utviklingseiendommer i egen eie er belånt med 2,7 millioner kroner. Selskapet er bl.a. kjent for utviklingen av Bratsberg Brygge området i Porsgrunn og Klosterøya (det gamle Norske Skog, UNION fabrikker området) i Skien.