conceptor-bolig

Conceptor Bolig AS skal bygge 130 leiligheter i Kongsberg Edvardsløkka blir nytt sentrumsnært boligprosjekt i Kongsberg

2020-05-11
Conceptor Bolig AS og AS Kongsberg Tomteselskap går sammen om å utvikle 130 leiligheter og opp mot 7000 m2 næringsareal på Edvardsløkka, et nytt sentrumsnært bolig- og næringsprosjekt i Kongsberg. Kongsberg er en vekstkommune med nær 30.000 innbyggere som om kort tid får ny oppgradert E134 inn til Kongsberg fra Drammen/Mjøndalen og ut av Kongsberg mot Notodden.
Visjonen for området er at Edvardsløkka i Kongsberg skal utvikles som et nyskapende område med identitet og urbane kvaliteter. Området skal tilby brukerne sosial samhandling og bebyggelsen skal tilføre området bærekraftig klima og energiløsninger, sier Lasse Skjelbred som er adm. direktør i Conceptor Bolig AS.

Lasse Skjelbred,
adm. direktør i Conceptor Bolig

– Området er på 20.000 m2 og er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 60 % blir boliger og 40 % blir kontorer og næringsvirksomhet, kafe, nærbutikker og dagligvarebutikk. Videre ønsker vi å få helseaktører inn som leietakere i nærhet til leilighetene og town-house løsningen som skal bygges. Conceptor Bolig AS eier 55 prosent av prosjektet og AS Kongsberg Tomteselskap eier 45 prosent av prosjektet, sier Øyvind Holm som er adm. direktør i AS Kongsberg Tomteselskap.

Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.300 leiligheter under utvikling. Selskapet utvikler boliger i Hamar, Ullensaker, Asker, Horten, Sandefjord, Skien og nå i Kongsberg.

– Vi er svært glad for å få Conceptor Bolig AS med som ledende partner i samarbeid om utvikling av Edvardsløkka som bydelssenter med nye boliger og næringsareal med arbeidsplasser. Dessuten at Conceptor Bolig AS deler vår vurdering av Kongsberg som et område med potensiale for vekst og tilflytting, sier Øyvind Holm, adm. direktør i AS Kongsberg Tomteselskap.

– Vi har ambisjoner om å komme i gang med prosjektet rett over sommerferien, sier Stig Ø. Kvarsnes som er prosjektleder i Conceptor Bolig AS. Han holder i prosjektet sammen med Mikkel Myrvold, leder for eiendomsutvikling i AS Kongsberg Tomteselskap, og kollega Frank Johannessen.

Området skal utvikles med en kombinasjon av funksjoner med næring, tjenester (kommunalt og private) og ulike bolig typer. Området har kort avstand til sentrum (1,2 km) og planer om transport med innovative løsninger (f.eks. autonom buss), sier Frank Johannessen, prosjektleder, Conceptor Bolig AS.

Edvardsløkka ligger ca. 1,2 km fra bysentrum, med eksisterende boligmasse mot sør, øst og nord med rekkehus, leilighets- bygg og eneboliger. Mot øst bygges det ca. 250 nye boliger i Kampestadlia. Bygningen fra den tidligere høyskolen ligger på området. Edvardsløkka ligger i landskap som er flatt mellom Vibehaugen (mot vest) og åsen Kampestadlia mot øst. Frogs vei ligger rundt området mot sør, øst og nord.

Ytterligere informasjon:
Stig Ø. Kvarsnes, prosjektleder, Conceptor Bolig AS,
Mobil 900 63 997 og e-post: sk@conceptor.no

Øyvind Holm, adm. direktør, AS Kongsberg Tomteselskap,
Mobil 911 80 268 og e-post: oh@ktomt.no

Frank Johannessen, prosjektleder, Conceptor Bolig AS,
Mobil 915 59 349 og e-post: frj@conceptor.no  

Mikkel Myrvold, leder eiendomsutvikling, AS Kongsberg Tomteselskap, mobil 909 33 963 og e-post: mm@ktomt.no

Lasse Skjelbred, adm. direktør, Conceptor Bolig AS,
Mobil 952 30 106 og e-post: ls@conceptor.no  

Bjørn Richard Johansen, Kommunikasjon- og markedsdirektør, Conceptor Bolig, mobil 47 800 100 og  e-post: brj@conceptor.no

Fakta om Conceptor Bolig AS
Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.300 leiligheter under utvikling. Conceptor Bolig AS ble stiftet i juni 2016 og målet er at man så raskt som mulig skal overlevere et betydelig antall ferdigstilte boliger til selskapets kunder av bolig-kjøpere. Lasse Skjelbred er adm. direktør for selskapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker.  

Conceptor Bolig AS hadde en verdijustert egenkapital på ca. 500 millioner kroner pr. 31.12.2018. Selskapet er et heleid datterselskap i Conceptor-konsernet. Conceptor AS har en verdijustert totalbalanse på ca. MNOK 1.700. Conceptor AS er et holdingselskap som omfatter både eiendomsinvesteringer og finansielle investeringer.  

For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no