conceptor-bolig

19 leiligheter solgt ved salgsstart Sterk start for Kastanjen – det nye boligprosjektet i Briskebyen, Hamar.

2021-02-04
Hele 19 leiligheter ble solgt ved salgsstart da startskuddet gikk for det nye boligprosjektet Kastanjen i Briskebyen. Prosjektet er det første i sitt slag på 20 år i dette området. Nå er utbygger allerede i gang med å planlegge salgsstart for blokk B.

– Vi har en liste med nærmere 400 interesserte boligkjøpere, sier Lasse Skjelbred, administrerende direktør i Conceptor Bolig AS.
– Salgsstarten for blokk A var onsdag 27. januar og byggestart er planlagt til sommeren. Gitt den gode responsen i markedet for blokk A, vil vi allerede i løpet av våren legge ut blokk B for salg.

Ikke overrasket

Kastanjen omfatter totalt 87 leiligheter med parkeringsplasser og en helt ny REMA 1000 ved innkjøringen til Hamar sen- trum i Briskebyen, rett ved politistasjonen. I blokk A er 46 leiligheter lagt ut for salg, mens Blokk B kommer for salg med 41 leiligheter. Mads Brannstorph er prosjekt- og næringseiendomssjef i EiendomsMegler 1 Innlandet avd. Nybygg, som har ansvaret for markedsføring og salg av leilighetene.

– Salg av 40% av leilighetene, eller 19 leiligheter ved salgsstart, er noe vi er godt fornøyd med. En såpass stor kjøper- interesse for salgstrinn 1 i Kastanjen Hamar var ikke overraskende mtp. den gode forhåndsinteressen på et bredt utvalg av leiligheter og størrelser, sier Brannstorph. Han forteller at det fremdeles er mange gode leiligheter igjen i Kastanjen, selv om antallet er noe mer begrenset. De resterende boligene skal selges etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

– Det er lenge siden Briskebyen fikk et stort, nytt leilighetsbygg, og vi ser at behovet absolutt er tilstede. Dette prosjektet får også ekstra fine felles uteområder, REMA 1000-butikk i første etasje, flere parkeringsplan og heis opp til leilighetene, for å nevne noe, sier Brannstorph. Med leiligheter fra plan 3 og opp til plan 8 vil også mange av leilighetene vil få flotte utsiktsforhold over Hamar og Mjøsa, noe som gjør at mange er interesserte i Kastanjen.

Litt ekstra

Det er heller ingen ulempe at utbygger har valgt å legge inn litt ekstra i den arkitektoniske utformingen av bygget og felles- arealene.

– Det bør nevnes at prosjektet inneholder to fellesrom, hvor det ene er tenkt brukt som selskaper for beboerne og det andre er tenkt brukt til sykkelreparasjon og/eller treningsrom, sier Stig Ø. Kvarsnes, prosjektleder i Conceptor Bolig AS.

De 19 leilighetene som er solgt fordeler seg jevnt ut på de fleste leilighetstypene fra 2- til 4-roms.

Blokk A har tre toppleiligheter med beliggenhet i 7. og 8. etasje. Toppleilighetene har en høyere standard enn de andre leilighetene, hvor blant annet kjøkken fra HTH er oppgradert, 1-stavs parkett, private takterrasser med baldakin og to parkeringsplasser som medfølger leiligheten.

Prosjektet bygges som et plassbygd prosjekt.
– Vi har vært så sikre på at utbygger ville få en god salgsstart at vi allerede før jul 2020 startet med prosjekteringen, sier prosjekteringsleder Jan Inge Brudeli hos Betonmast Innlandet.
- Det gjør at vi kan komme i gang med byggingen allerede sommeren 2021.

Ny REMA 1000-butikk

Etableringsdirektør i REMA 1000, Frank Sulebakk, gleder seg til å åpne en ny butikk i Hamar. REMA 1000 Briskeby Stadion får en veldig god beliggenhet i Briskebyen, i et område med et begrenset dagligvaretilbud. Plassering og utforming av butikken vil garantert løfte området, og kundene kan allerede nå glede seg til å handle i en av Hamars beste dagligvare- butikker.

Det er NSW-kontoret i Hamar som er arkitekter, mens USBL blir forvalter av sameiet som blir etablert i forbindelse med prosjektet.

– Her skal det bli godt å bo, forteller Stig Ø. Kvarsnes, prosjektleder i Conceptor Bolig. Det blir praktisk å ha en hverdag i området med REMA 1000-butikk, barne- og ungdomsskole og videregående skole i umiddelbar nærhet.

– Vi erfarer fra andre prosjekter at toppleilighetene, som det totalt er seks av i dette prosjektet, går raskt unna. I Kastanjen Hamar er det tre toppleiligheter i hver blokk. Alle toppleilighetene har store private takterrasser med baldakiner samt en høyere innvendig standard. Flere av leilighetene vil få fantastisk utsikt over Mjøsa og Hamar, forteller Stig Ø. Kvarsnes. Det er forøvrig stor variasjon i utformingen av leilighetene, som er fra 1- til 5-roms med et areal fra 27,3 kvm til 141,4 kvm.

For mer informasjon om prosjektet: https://www.kastanjenhamar.no/ og https://business.facebook.com/kastanjenham- ar/?business_id=1511887022291240&ref=bookmarks
For mer informasjon om Conceptor Bolig: www.conceptorbolig.no
For mer informasjon om Betonmast: www.betonmast.no

For ytterligere informasjon:
Lasse Skjelbred, adm. direktør, Conceptor Bolig AS,
Mobil 952 30 106 og e-post: ls@conceptor.no 

Stig Ø. Kvarsnes, prosjektleder, Conceptor Bolig AS,
Mobil 900 63 997 og e-post: sk@conceptor.no 

Bjørn Richard Johansen, Kommunikasjon- og markedsdirektør, Conceptor Bolig, Mobil 47 800 100 og e-post: brj@conceptor.no 

Ståle Kværndal, daglig leder, Betonmast Innlandet,
Mobil 415 13 761 og e-post stale.kverndal@betonmast.no  

Mads Brannstorph, prosjekt- og næringseiendomssjef, Eiendomsmegler1 Innlandet AS,   mobil 97 54 05 38 og e-post: mads.brannstorph@em1innlandet.no 

Fakta om Conceptor Bolig AS:
Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.400 leiligheter under utvikling. Lasse Skjelbred er adm. direktør for sel-skapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker. Conceptor AS er et holdingselskap som omfatter både eiendom-sinvesteringer og finansielle investeringer. For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no 

Fakta om Eiendomsmegler1:
EiendomsMegler 1-alliansen er Norges største leverandør av eiendomsmeglertjenester. EiendomsMegler 1 Innlandet har mer enn 75 ansatte, med ti kontorer i Innlandet fylke og ett kontor på Årnes i Viken fylke. Siden 2018 har selskapet hatt en egen avdeling spesialisert inn mot nybygg, næring- og landbrukseiendommer. EiendomsMegler 1 Innlandet er eiet av SpareBank 1 Østlandet. Nybygg-, næring- og landbruksavdelingen tilbyr blant annet tjenester innen prosjektutvikling, rådgivning, salg og markedsføring fra eget nybygg-byrå i tillegg til verdivurdering, oppgjør og overtagelse, og har et nært samarbeid med SpareBank 1 Østlandet.

Fakta om Betonmast
Betonmast er en av Norges største byggentreprenører og omfatter i dag 16 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge og Sverige. Konsernet omsetter for rundt 7 milliarder kroner og har over 1.000 medarbeidere. Prosjektporteføljen omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast er en betydelig aktør innenfor bygging for det offentlige, og besitter spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter. Selskapet utfører alle typer byggeoppdrag, som bygging av skoler, næringsbygg, leiligheter, kjøpesenter og omsorgsboliger. Betonmast Innlandet har historie tilbake til 1977 og har Hadeland, Toten, Gjøvik, Hamar og Lillehammer som sitt område.