conceptor-bolig

Skoggata

Skoggata er et unikt prosjekt for stedsutvikling av Sætre som kommunedelsentrum i nye Asker kommune (tidligere Hurum). Det er inngått en utviklingsavtale med tidligere Hurum kommune, nå Asker, som vil bidra til å gjøre havneområdet til en flott sentrumssone helt nede ved vannet. Samlet vil prosjektet inneholde ca. 220 boliger og ca. 1.500 m² næringsarealer. Arkitekt for prosjektet er Halvorsen & Reine AS. 80 leiligheter i første byggetrinn ble ferdigstilt i desember 2018, parallelt med ca. 1.000 m² næringsareal

80

enheter

35 - 120

kvm.

Type

Leilighet

sentrum, Sætre