conceptor-bolig

Sætre Elveparken

Sætre Elveparken er fjerde salgstrinn i en prosess hvor hele Sætre skal utvikles til å bli et moderne tettsted med nye boliger og næring. Det helt unike her er at alle boligene i Sætre Havn, som navnet sier, blir liggende helt i sjøkanten.

Det blir parkmessige områder rundt byggene som knytter sammen eksisterende kvaliteter i Sætre, som for eksempel områdene rundt idylliske Sætre Gård og strand-promenaden.

Det etableres isfrie fortau mellom Sætre Alléen og Sætre Nærsenter, noe som gjør området mer tilgjengelig til alle årstider.

39

enheter

35 - 120

kvm.

Type

Leilighet

Sentrum, Sætre