SENTRUMSKVARTALET

Bebygd areal: 24.000 m²

Sentrumskvartalet i Hønefoss er et forretnings- og leilighetskompleks fra 2005. Senteret inneholder flere butikker og en café på gateplan, mens det i andre etasje blant annet er kino og bibliotek.

ANSVARLIG FOR UTVIKLING AV PROSJEKT
Les mer...