PORSGRUNN PORSELENSFABRIKK

Utleiebart areal 21.680 m²

Porsgrunn Porselen ble kjøpt i 2009. Rehabilitering og ombygging startet i 2010. Porselensfabrikken Næringspark AS består av området som tidligere utgjorde gamle Porsgrund Porselænsfabrik og Norrøna Slipesteinsfabrikk. 
Området ligger sentralt i Porsgrunn by, grensende til elven og rett ved broen som binder sammen østsiden og vestsiden av byen. Porselensfabrikken og Norrøna er nå rehabilitert, ombygd og utvidet til moderne og attraktive næringsarealer for butikker og kontorer. 

Utleiebart areal utgjør 21.680 m². Av dette er allerede
20.613 m² utleid til over 20 bedrifter med flere enn
400 ansatte.

I mars 2015 ble også 50 leiligheter på området ferdigstilt.

ANSVARLIG FOR UTVIKLING AV PROSJEKT
Les mer...