Conceptor Bolig AS har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Satsingsområdet kjennetegnes av å være sentrumsnært og ha nærhet til kollektivknutepunkt.

Conceptor Bolig AS er et heleid datterselskap i Conceptor-konsernet. Conceptor Bolig AS har tomter og rettigheter til å oppføre ca. 2.500 enheter alene eller i samarbeid med partnere. Målet er så raskt som mulig å overlevere et betydelig antall ferdigstilte boliger til selskapets kunder.

For mer informasjon se vår årsrapport 2020

Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017

VISJON

Conceptor Bolig AS skal være en preferert utvikler av boligprosjekter i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert.

 

MARKEDSOMRÅDER
Selskapets prosjekter skal bidra til by- og tettstedsutvikling i områder sentralt på Østlandet. Det sentrale østlandsområdet og indre InterCity-triangelet vil si fokus på Akershus, Buskerud, nordre deler av Østfold og Telemark, samt søndre del av Hedmark. Alle tomtene er beliggende innenfor selskapets geografiske fokusområde. Målet er å selge 200 – 500 boliger per år fordelt på 15-20 prosjekter under utvikling med en tomtebank på ca. 3.500 – 5.000 boliger. Selskapet har en portefølje på ca. 2.500 leiligheter under utvikling alene eller i samarbeid.

FAKTA OM CONCEPTOR BOLIG AS
Conceptor Bolig AS ble stiftet i juni 2016 og er et heleid datterselskap i Conceptor-konsernet. Selskapet er heleid av Conceptor Eiendom AS, som er 100 % eid av Conceptor AS. Per årsskiftet 2018/2019 hadde Conceptor Bolig AS en verdijustert egenkapital på ca. 500 millioner kroner. Conceptor Bolig AS har tomter og rettigheter til å oppføre ca. 2.500 enheter alene eller i samarbeid med partnere. Målet er så raskt som mulig å overlevere et betydelig antall ferdigstilte boliger til selskapets kunder. Selskapets prosjekter skal bidra til by- og tettstedsutvikling i områder sentralt på Østlandet. Conceptor Bolig har hovedkontor sentralt på Billingstadsletta i Asker.

 

FAKTA OM CONCEPTOR
Conceptor AS ble etablert i 1995. Selskapet er et privat eid holdingselskap som er engasjert innenfor virksomhetsområdene eiendom og handel. Selskapet er eiet med 89,5% av Convarig AS som er investeringsselskapet til familien Vidar Lyhus, og med 10,5% av Konghelle AS (Ronnie Egeland). Conceptor AS har ervervet og utviklet en rekke eiendommer i Østlandsområdet og Vest-Sverige. Selskapet har videre igjennom de siste 20 år utviklet en suksessfull handelsvirksomhet innen grensehandel i Sverige. Denne handelsvirksomheten ble i januar 2017 solgt til Axfood og Norgesgruppen. Hovedkontoret ligger på Billingstad i Asker. Selskaper i Conceptor er bl.a.: Conceptor Eiendom AS med fokus på egne eiendommer og prosjekter (100 %), Concilia Retail Property AS (47,3 %), Bratsberg Gruppen AS (50%), Exsentra Eiendom AS (50 %). Eksempel på eiendom: Selskapet eier og forvalter (gjennom Exsentra Eiendom) fire eiendommer rundt Bragernes Torv i Drammen, og 50 % av i Bratsberg Gruppen AS som eier, utvikler og forvalter en rekke sentrale eiendommer i Porsgrunn og Skien, bl.a. de tidligere anleggene etter Porsgrunds Porselænsfabrik og Norske Skog på Klosterøya. Gjennom eierskapet i Concilia Retail Property AS eier og utvikler selskapet handelsparker i Norge og Sverige.