ULLENSAKER, JESSHEIM SØR

Jessheim Sør Bolig la ut de første 39 leilighetene i prosjektet sommeren 2018 og de fleste ble solgt på rekordtid. Salgstrinn to med 85 leiligheter ble lagt ut i markedet våren 2019. Begge salgstrinnene hadde byggestart høsten 2019 med planlagt ferdigstillelse sommeren 2021.

Høsten 2020 startet også byggingen av det første bygget for Jessheim Sør Næring, hele bygget på 9.600 kvm er fullt utleid til REMA 1000, EVO Fitness, EmPet, Møbelringen, Flisekompaniet, Rusta, THansen og Elektroimportøren. Jessheim Sør ligger rett ved inn- og utfarten til E6 i Ullensaker kommune. Denne beliggenheten er ti kilometer fra hovedflyplassen på Gardermoen, og i gangavstand fra Jessheim sentrum. Det er planlagt å bygge opp mot 800 leiligheter over flere byggetrinn.

Det legges til rette for et godt utvalg av plasskrevende handel og servicetilbud i tilknytning til prosjektet. Totalt er det planlagt 13.000 m² næring. TAG Arkitekter har tegnet prosjektet. BundeBygg AS er valgt som entreprenør for første byggetrinn for boligene og ArealBygg AS er valgt som entreprenør for det første næringsbygget.

Målet er å legge ut det neste salgstrinnet for bolig i løpet av våren 2021.

Utviklingspotensial 56.000 m² bolig og 13.000 m² næringsareal.
Området er regulert for bolig og næring.
Eierandel Conceptor Bolig AS 100 %.

LINK TIL PROSJEKTET
SE BELIGGENHET