SKIEN, KLOSTERØYA ØST

Dette er et helt unikt boligprosjekt som skal bygges i elva ved Klosterøya i Skien. Totalt er det planlagt å bygge 70 leiligheter fordelt over tre byggetrinn. Rammesøknad ble sendt inn i desember 2019, og forventes godkjent våren 2020. Byggestart forventes høsten 2020 og ferdigstillelse 2021.

Utviklingspotensial 6.000 m².
Området er regulert for bolig.
Eierandel Conceptor Bolig AS: 100 %.

SE BELIGGENHET
FILM OM PROSJEKTET  
Klosterøya felt 17 av Point Arkitektur og konseptdesign