SKIEN, BUGTEN

Bugten i Skien er et flott boligprosjekt hvor man skal bygge ved elven mellom Porsgrunn og Skien. Totalt er det planlagt å bygge 81 leiligheter fordelt over tre byggetrinn. I løpet av 2018 har eiendommen blitt klargjort og tegnet av MAD Arkitekter, Veidekke skal stå for byggingen. Bugten blir lagt ut i markedet i løpet av 2019. Conceptor Bolig AS er utvikler og utbygger.

LINK TIL PROSJEKTET

SE BELIGGENHET

Utviklingspotensial: 7.000 m²
Reguleringsstatus: Bolig
Status prosjekt: Ferdig regulert
Salgsstart: 2019
Byggestart: 2020
Ferdigstillelse: 2021 og fremover
Tomt: 10.000 m2
Potensial/boliger: 81 leiligheter / 7.000 kvm
Størrelse snittleilighet: 85 kvm
Areal næring: -
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Medeiere: Alt i egen regi
Eierandel Conceptor Bolig AS: 100%
Rettigheter til området: Eiet