RØYKEN, SPIKKESTAD SENTRUM

Conceptor Bolig skal utvikle en flott tomt sentralt i Spikkestad sentrum i Røyken kommune. Stedet, som ligger på Hurumlandet, grenser i nord til Lier og Asker og i sør til Hurum. Tomten er omfattet av sentrumsplanen for Spikkestad.  I planbeskrivelsen er det definert at tomten i hovedsak skal utvikles til boliger gjerne tilrettelagt for variert beboerstruktur og barnefamilier. I forbindelse med utvikling av områdeplan er det laget en mulighetsstudie som gir et potensial på 18.700 m² bolig. Tomten må detaljreguleres.  Prosjektet utvikles i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling, REUS, et kommunalt eid selskap.

SE BELIGGENHET

Utviklingspotensial: 9.300 m²
Reguleringsstatus: Bolig
Status prosjekt: Under regulering
Salgsstart: -
Byggestart: -
Ferdigstillelse: -
Tomt: -
Potensial/boliger: 18.700 m2
Størrelse snittleilighet: -
Areal næring: -
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Medeiere: Utvikles i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling, REUS, et kommunalt eid selskap.
Eierandel Conceptor Bolig AS: 50%
Rettigheter til området: Eiet