KONGSBERG, EDVARDSLØKKA

Prosjektet Edvardsløkka Bolig AS ligger i gangavstand til sentrum i Kongsberg. Området Edvardsløkka (som også består av Statsbygg sin eiendom) er ferdig regulert våren 2019, hvor det på vår eiendom planlegges med 130 leiligheter, 9 rekkehus og næringsareal som vil bestå av kontor, handel og service. Salgsstart for rekkehusene og første leilighetsbygg er høsten 2021 med planlagt ferdigstillelse av rekkehusene i 2022 og de første leilighetene i 2023.

Tomten er regulert til 60% bolig og 40% næring. Deler av næringsarealet er ønsket bebygget med nærsenterfunksjoner som dagligvarebutikk, helse, apotek, frisør og lignende. Prosjektet utvikles sammen med Kongsberg Tomteselskap AS som eier 45 % av prosjektet.

Tomt 16.021 m².
Området er regulert våren 2019.
Eierandel Conceptor Bolig AS: 45 %

SE BELIGGENHET