HAMAR, TREKANT-TOMTEN

Prosjekt ved politihuset og Briskeby Stadion i Hamar er det første urbane stedet man kommer til når man kjører fra E6 og inn til Hamar sentrum. Samlet er planen at prosjektet vil inneholde ca. 100 boliger og ca. 1.500 m² næringsarealer, blant annet REMA 1000. Reguleringsprosessen ble startet i desember 2017, og er forventet ferdig høsten 2019. Salgsstart er planlagt til våren 2020. Området er avsatt til bymessig fortetning i kommuneplanen. REMA 1000 har allerede inngått en leieavtale om å bygge og drive butikk på eiendommen.

SE BELIGGENHET

Utviklingspotensial: 5.100 m²
Reguleringsstatus: Under regulering til bolig og næring
Status prosjekt: Forventes ferdig regulert høsten 2019
Salgsstart: 2020
Byggestart: 2020
Ferdigstillelse: 2022 og fremover
Tomt: 5.100 m²
Potensial/boliger: 100 leiligheter
Størrelse snittleilighet: 70
Areal næring: 1.500 m²
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Medeiere: REMA Etablering Oslo/Østlandet AS
Eierandel Conceptor Bolig AS: 51%
Rettigheter til området: Eiet